Testovania systémov v elektrických autách a ich interoperabilita v rámci Smart Grids.

COTEVOS – Concepts, capacities and Methods for Testing Electric Vehicle Systems and their Interoperability within the Smart Grids.

V projekte sme mali na starosti:

  • odborné vstupy počas prípravy projektu,
  • rokovania o konzorčnej zmluve,
  • riadenie projektu v mene SK partnera,
  • vstupy pre odborné štúdie „Requirements for infrastructure for interoperability assessment“, „Report on the needs for interoperability between EVs and electrical power system“, „Evaluation and specification of the interfaces in terms of the conceptual interoperability model and definition of required interoperability level“,
  • spoluprácu na príprave projektových reportov a výstupov pre EK (program FP7).

Realizácia 2013 – 2014, rozpočet projektu 5 648 413 €.

Cotevos