Vývoj a testovanie inteligentných cezhraničných e-mobility systémov a služieb v koridore Bratislava – Viedeň – Salzburg – Mníchov.

V našej kompetencii boli:

  • príprava projektového zámeru (project proposal) pre financujúcu agentúru (rakúska agentúra FFG/Klimafond),
  • rokovanie o konzorčnej zmluve a s FFG,
  • projektové riadenie za SK partnera,
  • realizácia odborných aktivít (roaming, IT requirements).

Realizácia 2013 – 2014, rozpočet projektu 7 200 000 €.

Crossing Borders