Pilotný cezhraničný projekt na podporu elektromobility v strednej Európe.

V našej kompetencii boli:

  • príprava podkladov pre rokovanie s financujúcou agentúrou (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 – 2013),
  • rokovanie konzorčnej zmluvy,
  • zastúpenie SK partnera v riadení projektu,
  • príprava odborných a projektových výstupov,
  • príprava podkladov pre tendre služieb a HW,
  • inštalácia nabíjacích staníc (16 v rámci projektu).

Realizácia 2010 – 2014, rozpočet projektu 1 250 000 €.

VIBRATe